0
پیش بینی ورزشی
پیش بینی زنده
نتایج زنده
پوکر آنلاین
پاسور
تخته نرد
انفجار
بازی انفجار
کازینو آنلاین
پشتیبانی
راهنما
ورود به حساب کاربری ثبت نام FA
PersianEnglish
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده کازینو زنده پوکر آنلاین پاسور تخته نرد بازی انفجار انفجار پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
Czech Republic
Pro League
Jaroslav Strnad 1964
۰
۳
Jan Potensky
Finished
۰۲:۰۰
Michal Raska
۲
۳
Dalibor Velky Jnr.
Finished
۰۰:۰۰
Josef Obeslo Jnr
۱
۳
Matous Klimenta
Finished
۰۰:۰۰
Vit Salanda
۰
۳
Ondrej Adam
Finished
۰۰:۰۰
Petr Bradach
۳
۰
Jiri Ruzicka
Finished
۰۰:۰۰
Petr Bradach
۲
۳
Jiri Ruzicka
Finished
۰۰:۳۰
Josef Shilgan
۰
۳
Josef Obeslo Jnr
Finished
۰۰:۳۰
Ondrej Adam
۳
۱
Vitezslav Malina
Finished
۰۱:۰۰
Pavel Gireth
۳
۰
Zdenek Bilek
Finished
۰۱:۰۰
Matous Klimenta
۲
۳
Eric Maresh
Finished
۰۱:۰۰
Frantisek Skacelik
۳
۱
Tomas Ogrocki
Finished
۰۱:۰۰
Miroslav Adamec
۱
۳
Plachy Jiri
Finished
۰۱:۳۰
Vladimir Postelt
۱
۳
Pavel Fojt
Finished
۰۱:۳۰
Kamil Novak
۲
۳
Lukas Babicka
Finished
۰۲:۰۰
Pavel Fojt
۳
۱
Daniel Kouble
Finished
۰۲:۳۰
Plachy Jiri
۳
۲
Havel Ladislav
Finished
۰۲:۳۰
Miroslav Adamec
۳
۱
Jaroslav Strnad 1964
Finished
۰۳:۰۰
Vladimir Postelt
۳
۰
Kamil Novak
Finished
۰۳:۰۰
Daniel Kouble
۳
۱
Lukas Babicka
Finished
۰۳:۳۰
Havel Ladislav
۱
۳
Jan Potensky
Finished
۰۳:۳۰
Plachy Jiri
۱
۳
Jaroslav Strnad 1964
Finished
۰۴:۰۰
Pavel Fojt
۲
۳
Kamil Novak
Finished
۰۴:۰۰
Jan Potensky
۰
۳
Miroslav Adamec
Finished
۰۴:۳۰
Lukas Babicka
۲
۳
Vladimir Postelt
Finished
۰۴:۳۰
Kamil Novak
۳
۱
Daniel Kouble
Finished
۰۵:۰۰
Jaroslav Strnad 1964
۳
۲
Havel Ladislav
Finished
۰۵:۰۰
Lukas Babicka
۲
۳
Pavel Fojt
Finished
۰۵:۳۰
Jan Potensky
۱
۳
Plachy Jiri
Finished
۰۵:۳۰
Daniel Kouble
۳
۲
Vladimir Postelt
Finished
۰۶:۰۰
Havel Ladislav
۱
۳
Miroslav Adamec
Finished
۰۶:۰۰
Pavel Fojt
۰
۳
Vladimir Postelt
Finished
۰۷:۰۰
Miroslav Adamec
۰
۲
Plachy Jiri
inprogress
۰۷:۰۰
Europe
TT Elite Series
Jakub Wozniak
۰
۳
Michal Malachowski
Finished
۰۰:۰۰
Zochniak Jakub
۳
۱
Dawid Kotwica
Finished
۰۰:۱۵
Wojciech Gluszek
۳
۱
Mateusz Misiak
Finished
۰۰:۴۵
Jakub Kwapis
۳
۰
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۱:۰۰
Michal Minda
۳
۰
Zochniak Jakub
Finished
۰۱:۱۵
Michal Malachowski
۳
۰
Kuzmicz Jakub
Finished
۰۱:۳۵
Szymon Radlo
۳
۰
Dawid Kotwica
Finished
۰۱:۴۵
Arkadiusz Mugowski
۱
۳
Mikolaj Szalinski
Finished
۰۲:۰۰
Wojciech Gluszek
۱
۳
Zochniak Jakub
Finished
۰۲:۱۵
Jakub Kwapis
۰
۳
Michal Malachowski
Finished
۰۲:۳۰
Michal Minda
۱
۳
Szymon Radlo
Finished
۰۲:۴۵
Mikolaj Szalinski
۳
۱
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۳:۰۰
Dawid Kotwica
۱
۳
Mateusz Misiak
Finished
۰۳:۱۵
Arkadiusz Mugowski
۳
۲
Kuzmicz Jakub
Finished
۰۳:۳۰
Wojciech Gluszek
۳
۲
Szymon Radlo
Finished
۰۳:۴۵
Michal Malachowski
۳
۰
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۴:۰۰
Zochniak Jakub
۳
۱
Mateusz Misiak
Finished
۰۴:۱۵
Jakub Kwapis
۳
۱
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۴:۳۰
Michal Minda
۳
۰
Dawid Kotwica
Finished
۰۴:۴۵
Mikolaj Szalinski
۱
۳
Kuzmicz Jakub
Finished
۰۵:۰۰
Michal Malachowski
۳
۲
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۵:۳۰
Jakub Kwapis
۳
۰
Mikolaj Szalinski
Finished
۰۶:۰۰
Kuzmicz Jakub
۲
۳
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۶:۳۰
Michal Malachowski
۲
۱
Mikolaj Szalinski
inprogress
۰۷:۰۰
Ukraine
Ukraine Win Cup
Alexey Rodin
۳
۰
Aleksey Goloveshkin
Finished
۰۰:۰۰
Vitaliy Krokhmal
۳
۰
Alexey Rodin
Finished
۰۰:۳۰
Igor Sukovaty
۱
۳
Rodion Pirveli
Finished
۰۰:۳۰
Oleksandr Liushnia
۲
۳
Aleksey Goloveshkin
Finished
۰۱:۰۰
Igor Sukovaty
۰
۳
Volodymyr Samoiylov
Finished
۰۱:۳۰
Aleksey Goloveshkin
۰
۳
Vitaliy Krokhmal
Finished
۰۱:۳۰
Sergey Buluy
۰
۳
Sergey Kireev
Finished
۰۲:۰۰
Oleksandr Liushnia
۰
۳
Alexey Rodin
Finished
۰۲:۰۰
Oleksandr Liushnia
۲
۳
Vitaliy Krokhmal
Finished
۰۲:۳۰
Aleksandr Horoshko
۱
۳
Yan Krol
Finished
۰۲:۳۰
Sergey Buluy
۲
۳
Yan Krol
Finished
۰۳:۰۰
Aleksandr Horoshko
۳
۲
Sergey Kireev
Finished
۰۳:۳۰
Alexey Rodin
۳
۲
Vitaliy Krokhmal
Finished
۰۳:۳۰
Sergey Buluy
۳
۲
Aleksandr Horoshko
Finished
۰۴:۰۰
Aleksey Goloveshkin
۱
۳
Oleksandr Liushnia
Finished
۰۴:۰۰
Yan Krol
۱
۳
Sergey Kireev
Finished
۰۴:۳۰
Sergey Kireev
۳
۱
Sergey Buluy
Finished
۰۵:۰۰
Yan Krol
۳
۰
Aleksandr Horoshko
Finished
۰۵:۳۰
Yan Krol
۳
۰
Sergey Buluy
Finished
۰۶:۰۰
Sergey Kireev
۳
۰
Aleksandr Horoshko
Finished
۰۶:۳۰
Aleksandr Horoshko
۲
۱
Sergey Buluy
inprogress
۰۷:۰۰
Russia
Liga Pro
Andrey Prokhorov
۱
۳
Oleg Kutuzov
Finished
۰۰:۰۰
Mikhail Reznikov
۱
۳
Vladislav Chakhur
Finished
۰۰:۱۵
Vasiliy Rudenko
۲
۳
Maksim Dukhin
Finished
۰۰:۱۵
Ivan Pandur
۳
۱
Vyacheslav Chernov
Finished
۰۰:۴۵
Yurii Merkushin
۱
۳
Kirill Malahov
Finished
۰۰:۴۵
Oleg Kutuzov
۳
۲
Viktor Kalachev
Finished
۰۱:۰۰
Vladislav Chakhur
۳
۰
Lopatin Sergey
Finished
۰۱:۱۵
Maksim Dukhin
۳
۲
Nikolay Tarasenkov
Finished
۰۱:۱۵
Mikhail Reznikov
۳
۱
Yurii Merkushin
Finished
۰۱:۴۵
Vasiliy Rudenko
۱
۳
Ivan Pandur
Finished
۰۱:۴۵
Viktor Kalachev
۲
۳
Anatoly Ilin
Finished
۰۲:۰۰
Nikolay Tarasenkov
۳
۰
Vyacheslav Chernov
Finished
۰۲:۱۵
Lopatin Sergey
۳
۰
Kirill Malahov
Finished
۰۲:۱۵
Vladislav Chakhur
۳
۲
Yurii Merkushin
Finished
۰۲:۴۵
Maksim Dukhin
۱
۳
Ivan Pandur
Finished
۰۲:۴۵
Anatoly Ilin
۳
۲
Andrey Prokhorov
Finished
۰۳:۰۰
Vyacheslav Chernov
۱
۳
Vasiliy Rudenko
Finished
۰۳:۱۵
Kirill Malahov
۳
۰
Mikhail Reznikov
Finished
۰۳:۱۵
Yurii Merkushin
۳
۰
Lopatin Sergey
Finished
۰۳:۴۵
Ivan Pandur
۰
۳
Nikolay Tarasenkov
Finished
۰۳:۴۵
Anatoly Ilin
۳
۰
Oleg Kutuzov
Finished
۰۴:۰۰
Vyacheslav Chernov
۲
۳
Maksim Dukhin
Finished
۰۴:۱۵
Kirill Malahov
۲
۳
Vladislav Chakhur
Finished
۰۴:۱۵
Viktor Kalachev
۳
۲
Andrey Prokhorov
Finished
۰۴:۳۰
Lopatin Sergey
۱
۳
Mikhail Reznikov
Finished
۰۴:۴۵
Nikolay Tarasenkov
۳
۲
Vasiliy Rudenko
Finished
۰۴:۴۵
World
TT-CUP
David Mutl
۱
۳
Jan Zalesky
Finished
۰۰:۲۰
Jaromir Zlamal
۳
۲
David Prusa
Finished
۰۰:۲۵
Krystof Prida
۲
۳
Jan Urbanek
Finished
۰۰:۵۵
Jiri Manas
۱
۳
Jan Zalesky
Finished
۰۱:۲۰
Jan Urbanek
۳
۱
Krystof Prida
Finished
۰۱:۲۵
David Prusa
۳
۰
Jaromir Zlamal
Finished
۰۱:۵۵
Kotlyarevskiy Semen
۱
۳
Abhishek Dhawan
Finished
۰۳:۰۰
Kotlyarevskiy Semen
۰
۳
Ricardo Brito
Finished
۰۴:۰۰
Abhishek Dhawan
۳
۰
Ricardo Brito
Finished
۰۴:۳۰
World
World Team Championships Women
Nina Mittelham
۰
۰
Chengzhu Zhu
inprogress
۰۷:۰۰
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید